üyelik sözleşmesi

bucampus.com web sitesine üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.

1. Taraflar

a)  www.bucampus.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Esentepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, Harman Sokağı Girişi, No: 5, Kolektif House Levent, Şişli, İstanbul adresinde mukim Sayed Hamid Jan (bucampus Eğitim Danışmanlık) şirketi.  (Bundan böyle bucampus olarak anılacaktır).


b)  www.bucampus.com internet sitesine Üye olan internet kullanıcısı (“Üye“)

 

2. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu Sözleşme’nin konusu Sayed Hamid Jan’ın sahip olduğu internet sitesi www.bucampus.com’dan Üye’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1.       Üye, www.bucampus.com internet sitesine Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bucampus‘un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2.      Üye, bucampus tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.  Üye, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

3.3.      Üye, bucampus web sitesi içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder.  Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.  Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

3.4.      Üye www.bucampus.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.5.      Üye, www.bucampus.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.  Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.6.      www.bucampus.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin bucampus ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. bucampus’un Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7.      bucampus, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.  Üye, www.bucampus.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden bucampus’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.8.      Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir.  Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.9.      İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, bucampus’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, bucampus‘un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.10.     bucampus’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır.  Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder.  Bu durumda, bucampus‘un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.11.     www.bucampus.com internet sitesi yazılım ve tasarımı bucampus mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.  Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.12.      bucampus tarafından www.bucampus.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.13.      bucampus, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya bucampus’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) bucampus ve bucampus web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.14.       Üye, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.15.       bucampus web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır.  Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.  Bu bağlamda Üye bucampus web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16.       bucampus, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya bucampus web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17.       bucampus, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.  Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18.       Taraflar, bucampus‘a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19.       bucampus, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.20.         Üye  bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.21.         bucampus, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

 

4.  Fikri Mülkiyet Hakları

 

4.1.           bucampus’te yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. bucampus‘un ziyaret edilmesi veya bucampus’teki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

4.2.           bucampus’te yer alan bilgiler, kitaplar, videolar, yayınlar hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz.  bucampus’un bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

 

5. Mücbir Sebep

 

bucampus’un kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir.  Bu sürede bucampus web sitesi kullanılamaz durumda olsa dahil, Üye hak talebinde bulunamayacağını kabul etmektedir.

 

6. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya bucampus tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. bucampus Üye’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Satın alınan aylık / yıllık üyelik bedeli geri iade edilmeyecektir.  Üye bucampus.com web sitesine Üye olurken bu sözleşme maddesini kabul etmiş bulunmaktadır.  Ücreti ödedikten sonra ücreti iade etme hakkından vaz geçmiş bulunur.  Üye bu sözleşmeyi onaylarak / kabul ederek, her ne sebepten olursa olsun, ödediği ücreti geri alma hakkına sahip olmadığını kabul etmiş bulunmaktadır.

 

7. İhtilaflarin Halli

 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

 

bucampus, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir.  Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.  Değişiklikleri takip etmek Üye’nın sorumluluğundadır.  Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

9. Yürürlük

 

Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.  İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

10. Tebligat

 

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, bucampus’un bilinen e-posta adresi ve Üye’nin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

11. Delil Sözleşmesi

 

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

Yürürlük Tarihi: 20.07.2021

Loading...
{{label}}
({{uploadProgress}}%) Uploading...
Upload successfully completed.