Hicret Osta – Boğaziçi Üniversitesi Proficiency (Reading)

Niçin Hamit Hoca?

BİR:

Şüphesiz ki YADYOK’un asıl amacı, tüm hazırlık öğrencilerine İngilizceyi belli bir düzeye kadar öğretmek.

Proficiency ise bunun bir anlamda sınanması.

Fakat İngilizceyi bilmek de bir yerde Prof’u geçmek için yeterli olmuyor.

Sınavın bizden istediği metotla soruları cevaplandırmamız gerekiyor.

Bu anlamda, Hamit Hoca rakipsiz.

Öncelikle Hamit Hoca’nın bizzat okulun öğrencilerinden olması büyük bir avantaj.

İngilizceye ve hangi metotla sorulara cevap vermemiz gerektiğine dair oldukça istifadeli bir ders sunuyor.

YADYOK’un okuttuğu müfredata çok benzer metinler, konular vs ise beklentilerinizi karşılayan bir dönem geçirmenizi sağlıyor.

İKİ:

Herkesin önceliği farklı olsa da ‘mekan’ insanları etkileyen önemli faktörlerden biri.

Genellikle Remedial öğrencileri, bizzat dersleri olmadığı için okuldan kopuk hissederler kendilerini.

Fakat Hamit Hoca’nın kursu okula yakın bir mekanda olması adeta okula gidiyormuşsunuz havası oluşturuyor.

Böylece, okul ile bağınız korunuyor ve sınavı geçmek için çok daha fazla motive oluyorsunuz.

ÜÇ:

Diğer İngilizce kurslarının aksine seçmeli ders alma imkanı, ekonomik anlamda rahatlık sağlıyor.

Üstelik aidat için sıkıştırmıyor.

DÖRT:

Özellikle Prof’u atlattıktan sonra ders seçimi gibi oldukça sıkıntılı bir dönem öğrenciyi bekliyor.

Fakat Hamit Hoca’nın öğrencisi ise takıldığı her noktada Hamit Hoca’ya soru sorarak büyük bir destek görüyor.

Şahsen hiçbir sorum cevapsız kalmadı.

BEŞ:

Kısacası Hamit Hoca hâlden anlıyor.  Tekraren hocama teşekkür ediyorum.


“Hicret Osta Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Başlangıç Seviyesi (Beginner) öğrencisiydi.

Ocak 2013 tarihindeki Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı için Okuma (Reading) dersi yaptık.

Hicret ile beraber ders yapmadan önce notu F2 idi. Sınavdaki Okuma (Reading) bölümünden başarı ile geçti.”

Hamit CAN

0 responses on "Hicret Osta – Boğaziçi Üniversitesi Proficiency (Reading)"

Leave a Message

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X